Uw browser ondersteunt geen javascript. Om deze pagina's goed te kunnen bekijken is het nodig javascript in te schakelen (extra->internetopties->geavanceerd -> --) Voor meer informatie over ons kunt u ons bellen; 070 3605559 of mailen; mail(at)overzee-borstlap.nl
  Bewind & Curatele
   Introductie


Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen door iemand onder bewind of curatele te stellen. Wanneer iemand niet meer goed kan beslissen over zijn of haar persoonlijke verzorging, verpleging of behandeling, kan de kantonrechter besluiten om een mentor te benoemen.
Opgroeien, zelfstandig en volwassen worden kan lastig zijn. Dat is altijd al zo geweest en zal het altijd blijven. Tijden veranderen en de problemen die je nu tegenkomt lijken niet meer op die van je ouders. Het leven wordt steeds ingewikkelder en
Ook al veranderen de omstandigheden van opgroeien snel, de kern van de zaak is en blijft toch de strijd die er geleverd moet worden om voor jezelf een zelfstandig en volwassen bestaan op te bouwen. Aangezien wij niet meer in een wereld leven waarbij je met een ritueel toe treed tot de groep van de volwassenen, moet iedereen dat een beetje zelf uitzoeken.
Dat de wereld waarin we leven, dankzij de mogelijkheden van de techniek steeds kleiner wordt en tegelijkertijd steeds ingewikkelder en veeleisender lijkt te worden maakt opgroeien een stuk ingewikkelder. Ouders lijken het overigens ook steeds lastiger te vinden om hun kinderen “fatsoenlijk” op te voeden.
Onder invloed van de grote hoeveelheid prikkels die permanent op je af komen, kunnen makkelijk problemen ontstaan, of kan ineens blijken dat er problemen zijn. Als je niet meer voor elkaar krijgt wat je wil kunnen doen of regelmatig merkt dat je juist die dingen gaat doen die je eigenlijk beter niet zou kunnen doen, heb je een serieus probleem.
Als je het moeilijk vind de regie te houden in je leven, heb je dus hulp nodig. Wanneer blijkt dat je de regie eigenlijk kwijt bent heb je extra hulp nodig. Welke vorm van hulp je nodig hebt, moet dus blijken uit wat je nog wel kan en wat je niet meer voor elkaar krijgt. Grofweg bieden wij twee mogelijkheden; coaching of mentorschap en bewindvoering (eventueel gecombineerd met mentorschap) of curatele.

Rechtspraak Curatele Rijksoverheid- curatele Curatele brochure Mentorschap