Coaching & Mentorschap

Als iemand alleen niet meer voor zijn persoonlijke zaken kan zorgen, hulp nodig heeft om het dagelijks leven [huishouden, school/studie of werk, etc.] te organiseren, kan je daar begeleiding [coaching] bij krijgen. Als coaching onvoldoende helpt en iemand kan niet meer goed zelf  beslissen over zijn/haar eigen verzorging, verpleging en/of  behandeling, kan een rechter een mentor benoemen om je te helpen. Een mentor neemt [zoveel mogelijk samen met jou] beslissingen over jouw persoonlijke belangen.
Wij staan voor;
* betrokken, praktische hulp en begeleiding en directe en vlotte communicatie.
* een nuchtere en heldere kijk op de zaken waar we voor staan en een doortastende en praktische manier van werken
* kennis en ervaring met alle doelgroepen: psychosociaal, psychiatrisch, verstandelijk beperkt, dubbele diagnose, etc.
* indien nodig, extra hulp en diagnostiek vanuit ons netwerk van deskundigen.
* deskundigheid en ervaring in contacten met met instanties zoals woonvoorzieningen, woningbouw, sociale diensten, UWV, SVB, PGB, CIZ, etc.
* begeleiding voor jongeren en (jong) volwassenen vanaf ongeveer 16 jaar, op weg naar of reeds (begeleid) zelfstandig wonend.