Bewindvoering

Wanneer je wel je dagelijks leven kan organiseren, maar je financiële zaken niet kan verzorgen, kan je via de rechter onder bewind worden gesteld. Je inkomsten, betalingen, vermogen en/of goederen worden dan door iemand anders (de bewindvoerder) beheerd.

Wij staan voor;
* verzorgen van je gehele administratie.
* kennis van en ervaring met verschillende doelgroepen: psychiatrische problemen, verstandelijke beperking, dubbel diagnose, etc.
* wij weten de weg bij uw financiële problemen en starten eventuele schuldsanering en schuldhulpverlening met u op.
* wij helpen bij bezwaar/klachtprocedures en problemen met uitkeringsinstanties.
* praktische en snelle hulp en begeleiding.
* nuchtere en heldere kijk op de zaak.
* samenwerking met zorgpartners in de regio zoals; Steinmetz-de Compaan, Gemiva, Kwadraad en MEE.